(Tyto Obchodní podmínky řídí všechny internetové stránky, které v současnosti provozuje PlayUKinternet)
1. PlayUKinternet uzavře nákup loterijních losů na váši žádost.
2. Výlohy budou v souladu se stanovenými poplatky.
3. Vaší povinností bude se ujistit, že jsou dány správné pokyny PlayUKinternet k provedení nákupu vstupů. PlayUKinternet nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, ke kterým může dojít.
4. PlayUKinternet nenese odpovědnost za ztracené nebo zpožděné transakce způsobené závadou počítačových systémů používaných společnostmi, které působí v nabízených loteriích nebo jiné počítačové nebo komunikační poruchy, které mohou nastat v této obchodní činnosti.
5. PlayUKinternet nenese odpovědnost za žádná pozdní oznámení o vstupech pro konkrétní losování. Toto je odpovědností jednotlivce, aby se ujistil, zda jsou jeho objednávky podány včas pro losování a že si je vědom uzávěrek pro losování. Jestliže jednotlivec neobdrží potvrzení o objednávce emailem (vzhledem k nevýkonosti hráčovo Poskytovatelů Internetového Připojení nebo jiného důvodu), pak musí zkontrolovat (před uzávěrkou) vlastní historii transakcí online kvůli potvrzení svých vstupů. Jednotlivec bude mít pak možnost umístit svou objednávku do příštího losování. PlayUKinternet nemůže nést odpovědnost, pokud byl váš vstup obdržen pozdě do slosování a vy jste měli vyhrávající kombinaci losování. Vstup by nebyl zakoupen a tutíž žádné výhry k vyzvednutí.
6. Vaše platební metoda bude zpracována po dokončení vaší objednávky. Jestliže vaše platební metoda selže při zpracování transakce, budete náležitě upozorněni.
7. PlayUKinternet působí jako správce skupiny pro vyzvedávání peněz za ceny. Tyto peníze vám musí být vyplaceny bez jakýchkoliv úroků, kterou mohou vzniknout a agenturního poplatku PlayUKInternet během 10 pracovních dní od obdržení výher od organizátorů loterií či tombol. Agenturní poplatek PlayUKInternet je  5% z výhry či jakýchkoliv výher přesahujících £1 000 (pokud jsou výherní peníze obdrženy PlayUKInternet v britských librách) nebo €1000 (pokud jsou výherní peníze obdrženy PlayUKInternet v Eurech), nebo US$1000 (pokud jsou výherní peníze obdrženy PlayUKInternet v amerických dolarech) nebo £100 000, dle toho, jenž je nižší. Případný přepočet mezi měnami se určí za použití kurzu platného ve dne, kdy je agenturní poplatek PlayUKInternet odečten z výherních peněz PlayUKInternet.
8. Všechny stažené výhry budou vyplaceny přímo na bankovní účet účastníků, a to ve měně podle jejich volby, buď Libry, US Dolary nebo Eura, poté co si zvolili možnost Výběru Hotovosti a předložili všechny požadované detaily. V určitých případech, může být provedeno speciální vyrovnání. Minimální částka k výběru výhry činí £10.00 / €12.00 / $15.00 (v závislosti na měně herního účtu), kromě 5% provize, jak je stanoveno výše v bodě 7.
9. PlayUKInternet si vyhrazuje právo využívat služeb společností pro řízení rizika/nebo pojišťovatelů, aby spravovaly či převzaly všechny potenciální výhry vyplývající ze všech her na stránkách. Pokud tomu tak je, PlayUKInternet podléhá jistým podmínkám smlouvy s těmito stranami, což vyžaduje, aby každý vítěz podepsal formulář k uskutečnění výplaty. Jako hráč se zavazujete, že tak učiníte, jakožto k výplatě výhry je vyžadováno splnění této podmínky. PlayUKInternet vám vyplatí všechny výhry v průběhu 10 pracovních dní od obdržení formuláře výše zmíněných společností řízení rizik a/nebo pojišťovatelů. 
10. Na vstup, jenž je zakoupen na vaše požádání se vztahují pravidla a předpisy týkající se online transakcí a prevence podvodů. Výsledek případných podvodných aktivit, který ovlivnil nákup losu, se los zakoupen vaším jménem stává majetkem PlayUKinternet a jakékoliv peníze z výhry z něj vyplývající zůstávají zcela majetkem PlayUKinternet. Veškeré finanční prostředky vložené na zákazníkovo účet jsou považovány za platby pro budoucí vstupy, a proto je NELZE vybrat zpět. Navíc, ŽÁDNÉ peníze přidané na zákazníkovo účet prostřednictvím jakýchkoliv propagačních nabídek (včetně, ale nejen zdvojnásobení vkladů, ad-hoc výhry, věrnostní odměny, uplynutí platnosti vykoupení kreditu Loto Bodů) nebo na základě rozhodnutí PlayUKInternet, nemohou být vybrány.
11. Neaktivní účet: “neaktivní účet” je účet PlayUKInternet, jenž je účet bez jakékoliv zaznamenané aktivity přihlášení a/nebo odhlášení, včetně nulového počtu vstupů po období 6 (šest) po sobě jdoucích měsíců či delšího, vás účet bude považován za nepoužívaný účet. PlayUKInternet si rezervuje právo odstranit váš zůstatek s herním kreditem, stejně tak jakýkoliv jiný zůstatek v tomto čase na vašem účtu. Všechny zůstatky mohou být odstraněny z účtu po oznámení, které bylo zasláno na vámi zaregistrovanou emailovou adresu. PlayUKInternet vám navrátí zůstatek z vašeho účtu, jsou-li dostupné požadované platební instrukce. Zůstatek na vašem účtu propadne nicméně ve prospěch společnosti poté, co selhaly přiměřené pokusy o kontakt s vámi a/nebo jste nemohli být uspokojivě lokalizováni. V každém případě, kdy se váš účet stane inaktivním nebo nepoužívaným účtem, a bez zásahu PlayUKInternet a jejího práva na zabavení, propadnou veškeré prostředky na vašem účtu, můžete kontaktovat PlayUKInternet a poslat požadavek na aktivaci vašeho účtu a/nebo návrat zůstatku na váš účet. K vyloučení pochybností, PlayUKInternet má povinnost přijmout váš požadavek, a taková žádost bude přezkoumána v souladu s příslušnými fakty a okolnostmi a ustanovení v těchto Obchodních podmínkách. Můžete ‘re-aktivovat’ váš účet dle: (i) uskutečněním úspěšného vkladu; (ii) umístěním sázky; či (iii) hraním/účastí v jakémkoliv produktu PlayUKInternet.
12. PlayUKinternet a s ním související značky, nejsou ani spojené s National Lottery, ani podpořené Camelot Plc nebo National Lottery Commission, MUSL, Sisal, ani žádnou ze společností, které provozují nabízené loterie.
13. Veškeré údaje o zákaznících budou považovány za důvěrné a nebudou prodány ostatním.
14. Vaše platební metody budou zpracovány okamžitě po potvrzení vaší objednávky.
15. Pro zabezpečení transakcí používáme šifrování SSL.
16. Náhrady & Zrušení:
i. Platba:
Většina kreditních karet, stejně jako vklady NETELLER (www.neteller.com) a Ukash vklady (www.ukash.com) jsou přijímány, nebo prosím uhraďte platbu nám. Jestliže si přejete platit pomocí jiné platební metody, zašlete nám prosím email na support@playukinternet.com.
ii. Odeslání:
Zakoupené losy na vaše požádání jsou vybrány na internetové stránce pod HRÁT; nebo můžete zahájit z budoucích datumů, které jste zadali pod HRÁT, je-li třeba. Nemůžeme zakoupit losy po uzávěrce, která je specifikována na úvodní stránce a herní stránkách. V případě uzávěrky se internetová stránka automaticky přepne na další datum, kdy je losování k dispozici. Odeslání vašeho "potvrzení o vstupu" bude emailem okamžitě a žádná odpovědnost nebude spojena s PlayUKinternet za škody vzniklé nedostatkem výkonu hráčových Poskytovatelů Internetového Připojení nebo jného technického selhání.
iii. Změna objednávky, pokud si to rozmyslíte:
Umožníme vám změnit vaše předplatné za následujících podmínek:
(1) Vaše objednávka je legitimní (čestná) a
(2) Poptávané vstupy ještě nebyly zakoupeny.
Na základě vyhodnocení výše uvedených podmínek, budeme upravovat zbývající vstupy vašeho předplatného, pokud bude zbývat dostatek času ke změně vstupů. Vemte prosím na vědomí, že vstupy jsou odeslány k zakoupení po celý den a jakmile jsou jednou zakoupeny, nemůžeme vaše vstupy změnit. K požádání o změnu předplatného, nám prosím zašlete email na support@playukinternet.com.
iv. Zrušení:
Nejsme schopni zrušit jakékoliv potvrzené vstupy, jsme pouze schopni změnit datum vašich vstupů (viz. iii.).
17. Doporučujeme držitelům karet si vytisknout všechny data elektronických vstupů, pravidla hry, předpisy o zrušení a platební metody, aby nedošlo k nedorozumnění a pozdějším diskusím, a uchovat je na snadno přístupném místě.
18. Všechny objednávky budou zpracovány co nejdříve.
19. V případě změny místní legislativy, tj. kde jsou losy nabízené naší společností zahraničním hráčům, PlayUKinternet si vyhrazuje právo, aby vstupy pokračovaly do slosování, kde jsou vylosovaná čísla a vyplacené ceny na základě přesného uvedení podle oficiálních informací dodavatelů. PlayUKinternet si také vyhrazuje právo na zaplacení anuity během přiměřené doby na jackpot a vyhráné částky 2. úrovně.
20. Vyšší Moc (Force Majeure) platí tj. PlayUKinternet nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv selhání při doručování vámi objednaných vstupů nebo jejich zpoždění, způsobené jakoukoliv událostí nebo okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu.
21. Nesmíte koupit vstupy nebo požadovat peníze za cenu, pokud vám není alespoň 18 let.
22. Na jednoho zákazníka je povolen pouze jeden účet. PlayUKinternet si vyhrazuje právo zablokovat, zakázat nebo odstranit účty, které jsou považovány za duplicitní. PlayUKinternet si dále vyhrazuje právo zakázat a/nebo pozastavit jakéhokoliv zákazníka, který by podle uvážení PlayUKinternet projevoval jakýkoliv úmysl duplikovat své účty nebo zneužít registrační služby jakýmkoliv způsobem.
Obchodní podmínky
Transakce kreditních karet zpracovává Secure View Services Limited, 3rd Floor Methonis Tower, 73 Archbishop Makarios Avenue, Box 28770, Kypr, dceřiná společnost Play UK Internet N.V.

PlayUKinternet a s ním spojené obchodní značky působí jako nezávislá služba nakupující losy a není ani spojený či přidružený k Národní Loterii, MUSL, Camelot Plc a ani k žádné společnosti, která spravuje jakýkoliv produkt jejichž služby používají

© 2016 Play UK Internet N.V