Grand Prix F1 Monako 2014 - Obchodní podmínky


Propagační období

Tato promo akce (soutěž Monako 2014), kterou vám přináší MegaLoto.cz, je určena pro všechny registrované hráče na MegaLoto.cz (nebo s ní spojenými stránkami), kteří splňují konkrétní kritéria k účasti během propagačního období.

Cenou je VIP výlet do Monaka, včetně hotelového ubytování, vstupenek na Grand Prix, přeprava a letenky.

Propagační období je mezi 1. dubnem 2014 – 30. dubnem 2014.

Losování o cenu se uskuteční 2. května 2014.

Kvalifikace

K zařazení do losování o cenu musí hráči splnit minimální kvalifikační požadavky během propagačního období (1. dubna 2014 – 30. dubna 2014).

Minimální kvalifikační požadavky jsou zobrazeny na stránce se statusem v soutěži.

Mezi losy, které jsou zahrnuty do soutěže, patří pouze hotovostně zakoupené losy. Hra s kupóny se do soutěže nepočítá.

Zúčastnit soutěže se můžete kliknutím na tlačítko ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE na soutěžní stránce.

Jakmile splnil hráč minimální kvalifikační požadavky, on/ona bude zařazen(a) do losování o cenu.

Oznámení

Informování hráče a následující opatření:

Vítěz ceny bude kontaktován telefonicky v průběhu tří dní od losování cen.

Ceny nelze vyměnit za hotovost.

Pokud určený vítěz nepotvrdí svou výhru v průběhu 2 (dvou) hodin od telefonického oznámení stanoveného výše, určený vítěz ztrácí všechna práva nárokovat cenu. Nový vítěz bude poté zvolen a nová výhra mu bude oznámena v průběhu 2 (dvou) dní od nového losování. Nově určený vítěz má 2 (dvě) hodiny od telefonátu k nárokování ceny, pokud cenu nepotvrdí, ztrácí nárok na cenu. Losovácí proces musí pokračovat v podobných intervalech a za stejných podmínek, dokud nebude určen nový vítěz, který nárokuje cenu.

Managament MegaLoto.cz závazně určí konečného vítěze, žádná korespondence nemusí být v tomto ohledu zaznamenávána.

Určení vítězové souhlasí s tím, že mohou být jejich iniciály a příjmení použity v propagačních materiálech MegaLoto.cz.

Zaměstnanci MegaLoto.cz, jejich agentury či jejich rodiny nejsou způsobilé vstoupit do této propagační akce.

Standardní obchodní podmínky MegaLoto.cz se vztahují na tuto propagační akci. Do té míry, pokud je zde nějaký rozpor mezi pravidly této propagační akce a standardními obchodními podmínkami MegaLoto.cz, tyto specifické podmínky a pravidla mají přednost pouze tehdy, ale také rozšiřují obchodní podmínky, pokud jsou navzájem v rozporu. Ve všech ostatních případech, tyto promo specifické obchodní podmínky jsou čestné a přídavné ke standardním obchodním podmínkách MegaLoto.cz.

Veškeré MegaLoto.cz nabídky jsou předmětem probíhajícího průzkumu. MegaLoto.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího oznámení.

Cena bude doručena určenému vítězi "tak jak je". Ani MegaLoto.cz ani jeho vlastníci nebo s nimi spojené společnosti či zástupci neručí či drží za cenu nebo obchodní jakost či vhodnost pro účely, pro které je určena.

Cena zahrnuje přepravní lístky, letištní a přístavní taxy, ubytování, převoz z a na letiště pro určeného vítěze a cestovního partnera jeho/její volby, ale nezahrnuje nic, cokoliv narychlo zahrnuto, jako náklady na cestovní dokumenty (například cestovní pas), víza, očkování a cestovní či zdravotní pojištění.

Ani MegaLoto.cz ani jejich majitelé či s nimi spojené společnosti či zástupci nejsou či nebudou zodpovědni za určeného vítěze, jeho/její rodinné příslušníky, určeným vítězem vybraného cestovního partnera či třetí strany za jakékoliv poškození (ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné či represivní), zranění, smrt, ztrátu či náklady na a z něj vyplývající, cokoliv a jakkoliv vyplývající z ceny, účast v něm určený vítěz, jeho/její zvolený cestovní partner či jakékoliv třetí strany nebo jejich použití.

Používání obchodního jména ceny, odkazy na produkt a jakékoliv jeho grafické znázornění jsou v záměru pouze jako popis ceny.

Enter Competition

Support Rating antilles SRC Comodo Underage

Obchodní podmínky
This website is owned and operated by Secure View Services Limited, 3rd Floor Methonis Tower, 73 Archbishop Makarios Avenue, Cyprus, using the gaming license of its holding company, Play UK Internet, N.V.

PlayUKinternet a s ním spojené obchodní značky působí jako nezávislá služba nakupující losy a není ani spojený či přidružený k Národní Loterii, MUSL, Camelot Plc a ani k žádné společnosti, která spravuje jakýkoliv produkt jejichž služby používají

© 2017 Play UK Internet N.V