Co je chyba 500?

Chyba 500 je obecná chybová zpráva, která jednoduše ukazuje, že váš prohlížeč není schopen navázat spojení se stránkou, jejíž URL (Universal Resource Locator – vymyšlené jméno pro internetovou adresu) odkazuje.

Ta může nastat z několika důvodů, zahrnujíce mimo jiné i ty následující:

- Internetová stránka nefunguje.
- Doba vašeho internetového připojení vypršela.
- Váš poskytovatel internetového připojení dočasně zakázal IP adresu.
- DNS server (Domain Name Server, který odpovídá čitelnému jménu domény na směrování IP adres) není schopen rozlišit adresu nebo nefunguje správně.

Ve většině případů je příčina chyby 500 dočasná, často stačí vyčkat půl hodiny a zkusit to znovu.

Co je často nepochopené, že k připojení prohlížeče k internetové stránce je mnohem častěji více, než být nasměrován přes mnoho bodů (tzv. hops), než dosáhne příslušné stránky – někdy až 50.

Jestliže je jakékoli z těchto připojení offline nebo zažívá zpoždění, pak spojení může být pomalé nebo vypadávat, čímž dojde k chybě 500.

Ta by neměla být zaměňována s chybou 404, která nastává, když je hledaná stránka k dispozici, ale podadresář nebo konkrétní stránka, kterou na těchto stránkách hledáte, není již déle dostupná.Support Rating antilles SRC Comodo Underage

Obchodní podmínky
This website is owned and operated by Secure View Services Limited, 3rd Floor Methonis Tower, 73 Archbishop Makarios Avenue, Cyprus, using the gaming license of its holding company, Play UK Internet, N.V.

PlayUKinternet a s ním spojené obchodní značky působí jako nezávislá služba nakupující losy a není ani spojený či přidružený k Národní Loterii, MUSL, Camelot Plc a ani k žádné společnosti, která spravuje jakýkoliv produkt jejichž služby používají

© 2017 Play UK Internet N.V